fbpx

Aktualności

Europejski Dzień e-Aktywności Obywatelskiej

07 maja 2019

7 maja został w 2015 roku ogłoszony Europejskim Dniem e-Aktywności Obywatelskiej. Czym dokładnie jest e-aktywność? Skąd pomysł na utworzenie tego typu wydarzenia?

Wielu Europejczyków błędnie sądzi, że wszelkie decyzje dotyczące Unii Europejskiej mogą być podejmowane jedynie w Strasburgu lub Brukseli, za zamkniętymi drzwiami sali obrad Parlamentu. Tymczasem każdy obywatel ma możliwość wywierania wpływu na temat podejmowanych rozmów, może wskazać istotne problemy, które należy poddać rozważaniom. Jest też w stanie zasięgnąć informacji o aktualnych działaniach ustawodawczych Unii Europejskiej lub wyjść z własną inicjatywą. Wszystko to za pośrednictwem sieci WWW.

E-aktywność ma jednak jedną poważną wadę: jest podejmowana głównie przez doświadczonych użytkowników Internetu. Przez to, marginalny wkład w ustawodawstwo europejskie mają niepełnosprawni, osoby starsze lub zwyczajnie mało zainteresowane podejmowaniem działań w sieci. W celu rozszerzenia grupy zaktywizowanych obywateli, Unia Europejska sfinansowała projekt E-UROPA, który ma za zadanie edukować w zakresie wkładu w życie EU za pomocą Internetu.

Projekt E-UROPA organizuje szkolenia dla tzw. E-Facilitators, doradców w zakresie e-partycypacji. Ci z kolei przekazują otrzymane informacje i umiejętności do wspomnianych wcześniej grup docelowych. Główne narzędzia, dzięki którym można aktywnie uczestniczyć w unijnych działaniach to:
• Przesłanie petycji do Parlamentu za pomocą witryny internetowej https://petiport.secure.europarl.europa.eu/petitions/pl/home
• Zgłoszenie problemu za pośrednictwem portalu SOLVIT http://ec.europa.eu/solvit/
• Publiczne konsultacje z Komisją Europejską
• Inicjatywy obywateli Unii Europejskiej
• Możliwość zabierania głosu w sprawach unijnych za pomocą strony Twój Głos w Europie https://ec.europa.eu/info/law/contribute-law-making_pl
• Zadawanie dowolnych pytań na Europejskim Portalu Młodzieżowym https://europa.eu/youth/ask-a-question_pl?country=76

Polscy partnerzy projektu skupiają się przede wszystkim na edukacji młodzieży i osób starszych, organizując szkolenia. Oprócz wspomnianych już narzędzi e-aktywności obywatela Unii uczestnicy polskich warsztatów zapoznali się z możliwościami konsultacji online z lokalnymi i państwowymi władzami, sposobami poruszania się po biuletynach informacji publicznej oraz z metodami tworzenia petycji poprzez portale typu: https://www.petycjeonline.com/. W tym roku Ministerstwo Cyfryzacji promuje dodatkowo założenie profilu zaufanego umożliwiającego załatwianie wielu spraw urzędowych bez wychodzenia z domu.

Data 7 maja przypomina nie tylko o potrzebie współuczestniczenia wszystkich obywateli w życiu ich państw oraz całej Unii Europejskiej. Wskazuje również na konieczność doszkalania wszystkich grup społecznych w zakresie korzystania z Internetu. Dzięki tego typu inicjatywom każdy ma możliwość skorzystać z ułatwień, jakie niosą za sobą nowe technologie.

Kontakt

ItsK7-logo

ITS „K7” Sp. z o.o.

ul. Wolności 94/314,
41-800 Zabrze

Kornel Grzywocz

W sprawie biznesowej
skontaktuj się ze mną.

Kornel Grzywocz

+48 601 501 386
kornel.grzywocz@itsk7.pl

Artur Adamczyk

Chcesz wdrożyć produkt w swojej firmie?
Skontaktuj się ze mną.

Artur Adamczyk

+48 534 481 783
artur.adamczyk@itsk7.pl